Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Opto-Electronics Review

Strona internetowa: www.wat.edu.pl/review/optor/

http://link.springer.com/journal/11772

Wydawca: Versita, Warsaw and Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

Redakcja: Institute of Applied Physics, Military University of Technology

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1230-3402 (print version), 1896-3757 (electronic version)

Kontakt: Editorial Office

Institute of Applied Physics,

Military University of Technology

2 Kaliskiego Str., 00-908 Warsaw, Poland

tel./fax.: (48)22 683 9109

e-mail: oer@wat.edu.pl


Opis:
"Opto-Electronics Review" jest to międzynarodowe czasopismo publikujące prace naukowe dotyczące materiałów optoelektroniki, systemów i przetwarzania sygnałów. Głównym celem publikacji jest promowanie prac prezentowanych przez europejskie zespoły naukowe (zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej).


Czasopismo "Opto-Electronics Review" (O-ER) od vol. 20, nr 1, 2012 zostało włączone do elitarnej grupy pism naukowych na świecie. Jest indeksowane w dwóch bazach Thomson Reuter – popularnego w ewaluacji czasopism naukowych Instytutu Filadelfijskiego:

- Current Contents®/Physical Chemical and Earth Sciences
- Current Contents®/Engineering Computing and Technology


Właścicielem O-ER jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Trzeba jednak podkreślić, że utrzymanie wysokiego standardu pisma jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojskowej Akademii Technicznej.


Na stronie wydawnicta dostępne są numery czasopisma od 2006 roku do wydania aktualnego z bezpłatnymi abstraktami artykułów http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11772. Przewodnik dla autorów (http://www.wat.edu.pl/review/optor/oer2.pdf).Źródło http://www.wat.edu.pl/review/optor/

http://link.springer.com/journal/11772

Aktualizacja 16.09.2013

Opto-Electronics Review