Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Photonics Letters of Poland

Strona internetowa: http://photonics.pl/PLP/index.php/letters/index

Wydawca: Photonics Society of Poland in cooperation with SPIE

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2080-2242 (electronic version)

Kontakt: Warsaw Univeristy of Technology
Editorial Team
e-mail: letters@photonics.pl

e-mail: support@photonics.pl


Opis:
Czasopismo elektroniczne "Photonics Letters of Poland" obejmuje obszary tematyczne optyki, optoelektroniki i fotoniki m.in. w następujących aspektach: badania podstawowe i stosowane; materiały, części i urządzenia; układy i systemy; technologia i projektowanie; budowa i produkcja.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są informacje o zespole redakcyjnym,  archiwalne numery od 2009 r. do bieżącego wydania z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz wskazówki dla autorów (http://photonics.pl/PLP/index.php/letters/about/submissions#authorGuidelines).Źródło http://photonics.pl/

Aktualizacja 13.09.2013

Photonics Letters of Poland