Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Synchrotron Radiation in Natural Science

Strona internetowa: www.synchrotron.org.pl/index.php/pl/biuletyny-ptps/lista-wszytkich-biuletynow

Wydawca: Polish Synchrotron Radiation Society

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1644-7190

Kontakt: Synchrotron Radiation in Natural Science

Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society

al. Lotników 32/46,

02-668 Warsaw, Poland,

phone/fax 228436034,

e-mail: paszk@ifpan.edu.pl


Opis:
Celem Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań w Polsce.


Na stronie internetowej PTPS dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2002 roku do wydania aktualnego (od numeru 6 z 2007 roku dostępne pełne teksty artykułów).
Źródło http://www.synchrotron.org.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Synchrotron Radiation in Natural Science