Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz Iskariota

Czasopisma

Acta Geographica Lodziensia
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B,...
Bulletin of Geography Physical Geography Series
Człowiek i Środowisko
Geographia Polonica
Geographia. Studia et Dissertationes
International Letters of Natural Sciences
Journal of Biology and Earth Sciences
Przegląd Geograficzny
Studia Miejskie
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica...
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia...
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development
Papers on Global Change IGBP
Prace Geograficzne
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa...
Review of Geophysics