Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Acta Geographica Lodziensia

Strona internetowa: http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=70

Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 0065-1249

Kontakt: Adres redakcji i wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź,

tel. 42 665 54 49, 42 665 54 46

e-mail: biuro@ltn.lodz.pl


Opis:
Czasopismo "Acta Geographica Lodziensia" publikuje oryginalne prace oparte na badaniach terenowych, głównie w Polsce Środkowej. Często autorzy wykraczają zakresem problematyki poza ramy regionalne, a nawet wnoszą ogólny wkład do nauk o Ziemi. Publikowane monografie opracowywane są na podstawie dysertacji doktorskich lub stanowią podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Liczne są tematyczne tomy zbiorowe, w tym oparte na ogólnopolskich i/lub międzynarodowych konferencjach organizowanych w Łodzi. Kolejne zeszyty czasopisma stanowią kronikę wydarzeń naukowych oraz rozwoju myśli badawczej geografii fizycznej, a szczególnie geomorfologii i paleogeografii w ośrodku łódzkim.Źródło http://ltn.lodz.pl/

http://sklep.ltn.lodz.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Acta Geographica Lodziensia