Bóg jest we wszystkim, co widzę, ponieważ jest w moim umyśle. Kurs Cudów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Strona internetowa: http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/

Wydawca: Łódź University Press

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 1427-9711

Kontakt: Editorial address
Redakcja Folia Geographica Physica,

University of Łódź, 90-139 Łódź, Narutowicza St. 88
tel. (48 42) 665 59 24, fax (48 42) 665 59 31
e-mail: krysiak@uni.lodz.pl


Opis:
Czasopismo "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica" publikuje prace, których zakres tematyczny dotyczy różnych dyscyplin geografii fizycznej i geofizyki. Dotychczas wydawane były dwa rodzaje publikacji: zbiory artykułów naukowych z wybranych dyscyplin geografii fizycznej oraz zeszyty o charakterze monografii naukowych. Aktualnie wydawnictwo ma w panach aby w czasopiśmie znajdowały się publikacje naukowe: oryginalne artykuły naukowe (przeglądowe, syntetyczne i metodyczne) oraz inne prace ogłaszane drukiem (krótkie doniesienia naukowe wyjątkowo uzasadnione, materiały konferencyjne, recenzje, sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych).


Czasopismo jest wydawane w języku polskim, od 2013 r. oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja on-line. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są poszczególne archiwalne zeszyty ze spisem treści oraz informacje dla autorów: http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=monografieŹródło http://foliagp.geo.uni.lodz.pl/

http://www.geo.uni.lodz.pl/

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/

Aktualizacja 26.09.2013

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica