Trudne nie znaczy beznadziejne :) Juda Tadeusz

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Strona internetowa: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 1508-1117

Kontakt: Redakcja "Folia Geographica Socio-Oeconomica"
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Sekretarz redakcji

e-mail: tomasz.figlus@gmail.com
tel.: (42) 635 45 91; fax (42) 635 45 92

Opis:
Czasopismo "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" publikuje monografie naukowe i zeszyty naukowe. Każdy tom zeszytów zawiera dział artykułów naukowych oraz dział recenzji, biografii naukowych, komunikatów itp. Czasopismo porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. Publikowane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Redakcja uwzględnia również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne zeszyty od 1999 r. do wydania aktualnego ze spisem treści. Informacje dla autorów: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/wymogi.htmlŹródło http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/bookslist:show,title#/book:show,4443,folia_geographica_socio-oeconomica

Aktualizacja 27.09.2013

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica