Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Strona internetowa: http://annales.umcs.lublin.pl/

http://www.degruyter.com/view/j/umcsgeo

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Versita

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 0137-1983 (paper version), 2083-3601 (elektronik version)

Kontakt: Wydawnictwo UMCS, Annales UMCS
ul.Radziszewskiego 11
20-031 Lublin, Poland
tel: +4881 537 58 82
e-mail: annales@umcs.lublin.pl


Opis:
Czasopismo naukowe "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia" publikuje prace badawcze z dziedzin geografii fizycznej, geografii ekonomicznej i geologii.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 1999 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku polskim lub angielskim (http://annales.umcs.lublin.pl/annales_geografia.php). Natomiast na stronie internetowej www.degruyter.com/view/j/umcsgeo.2012.67.issue-2/issue-files/umcsgeo.2012.67.issue-2.xml dostępne są wydania od 2008 r. do wydania aktualnego.

Informacje dla autorów: www.degruyter.com/view/supplement/s20833601_Instructions_for_Authors.pdfŹródło http://annales.umcs.lublin.pl/

http://www.degruyter.com/
http://www.wydawnictwo.umcs.eu/

Aktualizacja 27.09.2013

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia