Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Strona internetowa: http://annalesgeo.up.krakow.pl

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 2084-5456

Kontakt: Redakcja / Dział Promocji

Wydawnictwo Naukowe UP

30–084 Kraków, ul. Podchorążych 2

tel./faks (12) 662-63-83, tel. (12) 662-67-56

e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl

Osoba do kontaktu

Instytut Geografii UP
e-mail: annalesg@up.krakow.pl


Opis:
Czasopismo naukowe "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica" publikuje najnowsze wyniki badań geograficznych z różnych ośrodków. Problematyka publikacji dotyczy zagadnień związanych z badaniem zróżnicowania przestrzeni geograficznej pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym oraz badań powiązań pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Przyjmowane są również prace z zakresu rozwoju myśli geograficznej i dydaktyki geografii. Szczegółowa tematyka podana jest na stronie czasopisma.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery poprzedniej serii wydawniczej (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Prace Geograficzne) od 1955 roku do 2000 roku oraz archiwalne numery aktualnej serii (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica) od 2010 roku do wydania bieżącego z pełnymi tekstami artykułów. Informacje dla autorów: http://annalesgeo.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/aupcsg/about/submissions#authorGuidelinesŹródło http://annalesgeo.up.krakow.pl

Aktualizacja 27.09.2013

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica