Wolność to stan umysłu. Mahatma Gandhi

Bulletin of Geography Physical Geography Series

Strona internetowa: www.degruyter.com/view/j/bgeo

www.kmk.umk.pl/bulletin-of-geography

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Versita

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 2080-7686 (print version) 2080-7686 (online version)

Kontakt: Redakcja

ul.Gagarina 5, 87-100 Toruń

tel./fax: (56) 611 42 38

e-mail: wydawnictwo@umk.pl

Editor-in-Chief

e-mail: rp11@umk.pl

Deputy/ Managing Editor

e-mail: andy@umk.pl

Opis:
Czasopismo "Bulletin of Geography Physical Geography Series" publikuje artykuły z zakresu geografii fizycznej i tematyki pokrewnej. Publikowane prace dotyczą: klimatologii, geomorfologii, glacjologii, hydrologii, gleboznawstwa, biogeografii oraz metod badań w geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Europy i regionów polarnych.


Na stronie internetowej www.kmk.umk.pl/bulletin-of-geography dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2009 roku do 2012 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim. Natomiast na stronie wydawnictwa Versita dostępne są wydania od 2012 r. z pełnymi tekstami artykułów.Źródło http://www.kmk.umk.pl/

www.degruyter.com/

Aktualizacja 27.09.2013

Bulletin of Geography Physical Geography Series