Nic nie jest oddzielone. Georgij Iwanowicz Gurdżijew

Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Strona internetowa: www.bulletinofgeography.umk.pl

www.degruyter.com/view/j/bog

Wydawca: Nicolaus Copernicus University Press in Toruń; Versita

Instytucja sprawcza: Nicolaus Copernicus University in Toruń

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1732 - 4254

Kontakt: Editorial Office
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Nicolaus Copernicus University
Lwowska 1
87-100 Toruń
POLAND
fax +48 56 611 2638
e-mail: BGSS@umk.pl

Editor-in-Chief

e-mail: dani@umk.pl

Managing Editor

e-mail: jadwigab@umk.pl
e-mail: jchodkow@umk.pl

Opis:
Czasopismo "Bulletin of Geography. Socio-economic Series" publikuje zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne z zakresu geografii społecznej i ekonomicznej, podejmujące problematykę w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej).


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2002 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów oraz informacje dla autorów: www.bulletinofgeography.umk.pl/guide.htmlŹródło http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

http://www.degruyter.com/

Aktualizacja 04.10.2013

Bulletin of Geography. Socio-economic Series