Miłość wszelki bój zwycięży, przed wszystkim obroni. Lao Tzu

Człowiek i Środowisko

Strona internetowa: http://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/

Wydawca: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0137-3617

Kontakt: Adres Redakcji

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

Sekretarz Redakcji
tel.: (022) 619 19 03
e-mail: goslicka@igpim.pl

Kolportaż wydawnictw
tel.: (022) 619 04 62
e-mail: j.witkowska@igpim.pl


Opis:
Czasopismo Człowiek i Środowisko prezentuje osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyki w dziedzinach gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury, infrastruktury społecznej i technicznej wraz z uwarunkowaniami przyrodniczymi, gospodarczymi, ludnościowymi, politycznymi, prawnymi i innymi, związanymi z szeroko rozumianym kształtowaniem środowiska człowieka i gospodarowaniem w tym środowisku.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2002 roku do wydania aktualnego (od 2007 roku pełne teksty artykułów) oraz informacje dla autorów (http://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/?page_id=90).Źródło http://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/

Aktualizacja 27.09.2013

Człowiek i Środowisko