Teraz wiem, że Bóg dał Nam :) Marta z Betanii

Geographia Polonica

Strona internetowa: www.geographiapolonica.pl

Wydawca: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik (od 2012 roku, wcześniej rocznik)

ISSN: 0016-7282

Kontakt: Editorial Office

Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Poland
phone: (+48 22) 69 78 858, fax: (+48 22) 620 62 21

e-mail: geographia.polonica@twarda.pan.pl

Editor in Chief

e-mail: marekw@twarda.pan.pl


Opis:
Czasopismo Geographia Polonica publikuje artykuły dotyczące zarówno geografii człowieka jak i geografii fizycznej a także dziedzin pokrewnych (np. urbanistyka i planowanie regionalne, ekologia).


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 1965 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim. Informacje dla autorów: http://www.geographiapolonica.pl/for-authors.html
. Dodatkowo na stronie Repozytroum Cyfrowego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN poza wyżej wymienionymi numerami dostępny jest wydanie z 1964 roku z pełnymi tekstami artykułów (http://rcin.org.pl/igipz/publication/156).


Źródło http://www.geographiapolonica.pl/

http://rcin.org.pl/
Aktualizacja 27.09.2013

Geographia Polonica