Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie. Albert Camus

Papers on Global Change IGBP

Strona internetowa: http://pgc.czasopisma.pan.pl/

Wydawca: Polish Academy of Sciences;

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1730-802X (print version)

Kontakt: Hydrology Department and Regional Studies,
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warsaw, Poland
tel: (48-22)5520665
e-mail: msgutryk@uw.edu.pl

Opis:
Czasopismo "Papers on Global Change IGBP" publikuje wyniki badań z zakresu wszystkich obszarów globalnej zmiany klimatu.


Na stronie internetowej Czytelni Czasopism PAN dostępne są archiwalne numery od 2010 roku z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz informacje dla autorów (http://pgc.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=164).Źródło http://pgc.czasopisma.pan.pl/

Aktualizacja 30.09.2013

Papers on Global Change IGBP