Nie można dojść do szczęścia omijając dobroć, bo szczęście to nasze Dobro :)

Prace Geograficzne

Strona internetowa: www.pg.geo.uj.edu.pl

Wydawca: Uniwersytet Jagielloński

Redakcja: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 1644-3586 (paper version), 2083-3113 (elektronik version)

Kontakt: ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664-52-84
e-mail: prace.geograficzne@uj.edu.pl

Opis:
Czasopismo "Prace Geograficzne" publikuje artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych (m.in. geofizyki, geologii środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych (m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego).


Na stronie internetowej czasopisma
(www.pg.geo.uj.edu.pl/czytelnik/spis-tresci-zeszytow) oraz na stronie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?page=prgeogr&menu=3) dostępne są archiwalne zeszyty od 1998 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów. Informacje dla autorów: www.pg.geo.uj.edu.pl/autor/instrukcje-dla-autoraŹródło http://www.pg.geo.uj.edu.pl/

http://www.geo.uj.edu.pl/

Aktualizacja 30.09.2013

Prace Geograficzne