Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Strona internetowa: http://prace-kgp.up.krakow.pl/

www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/wydane.html

Wydawca: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2080-1653

Kontakt: Zaklad Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084, Kraków, p. 437
tel. 12 662 62 55
e-mail: przemysl@up.krakow.pl

Opis:
Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem się przemysłu i usług oraz ich otoczenia w warunkach przechodzenia od industrialnej przez postindustrialną do informacyjnej fazy rozwoju cywilizacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Publikacja stanowi forum wymiany wyników badawczych osiągniętych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych zajmujących się procesami przemian przestrzennych i funkcjonalnych struktur przemysłowych i usługowych w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z nimi procesami integracji europejskiej.

Na stronach internetowych: www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/wydane.html lub http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/archive dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2000 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów.Źródło http://prace-kgp.up.krakow.pl/

http://www.up.krakow.pl/

Aktualizacja 30.09.2013

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego