Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Review of Geophysics

Strona internetowa: http://www3.imgw.pl/wl/internet/zz/zz_xpages/ptg/pg.html

Wydawca: Polish Society of Geophysics and Committee of Geophysics Polish Academy of Science

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0033-2135

Kontakt: Adres redakcji

Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
e-mail: mosowiec@uw.edu.pl

tel. 22 569-43-45 (redaktor naczelny)
tel. 22 552-06-49 (sekretarz redakcji)


Opis:
Na dostępne są informacje dla autorów oraz poszczególne zeszyty (od 2006 roku) Przeglądu Geofizycznego wraz ze spisem treści, w przypadku wydań od 200a stronie internetowej czasopism 8 roku są również dostępne streszczenia artykułów i lista recenzentów.


Źródło http://www3.imgw.pl/

Aktualizacja 17.09.2013

Review of Geophysics