Gdzie nie brak chęci, tam sposób zawsze się znajdzie. J.R.R. Tolkien

Studia Miejskie

Strona internetowa: www.studiamiejskie.uni.opole.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Redakcja: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2082-4793

Kontakt: Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
tel. 77 4016 899
e-mail: eszafranek@uni.opole.pl
Opis: Czasopismo skierowane jest zarówno do pracowników naukowych jak i studentów takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia, ekonomia i zarządzanie, a ponadto decydenci i pracownicy samorządów lokalnych i regionalnych. Redakcja czasopisma pragnie, aby czasopismo było forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między ekonomistami – specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2010 roku do numeru aktualnego z abstraktami artykułów (www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wydawnictwa.htm). Informacje dla autorów: www.studiamiejskie.uni.opole.pl/informacje.htmŹródło http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/

Aktualizacja 30.09.2013

Studia Miejskie