Lepiej późno niż wcale :)

Acta Arithmetica

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/aa/index.html

http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.bwnjournal-journal-aa

Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0065-1036 (paper version), 1730-6264 (elektronik version)

Kontakt: Editor's office addres

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
e-mail: actarith@amu.edu.pl


Opis:
Czasopismo publikuje prace z teorii liczb. Na stronie internetowej czasopisma zamieszczone są informacje o prenumeracie, informacje dla autorów (http://journals.impan.gov.pl/aa/index.html) oraz archiwalne numery od 2000 r. z abstraktami artykułów.


Źródło http://journals.impan.gov.pl/

http://pldml.icm.edu.pl/

Acta Arithmetica