Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio A Mathematica

Strona internetowa: http://math.umcs.lublin.pl/annales/

www.degruyter.com/view/j/umcsmath

Wydawca: Versita, Warsaw

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 2083-7402 (electronic version), 0365-1029 (paper version)

Kontakt: Instytut Matematyki UMCS
Annales UMCS Sectio A (Mathematica)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin, Poland
tel. (+48) 081 5376120
e-mail: bsprus@hektor.umcs.lublin.pl


Opis:
"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio A Mathematica" publikuje prace badawcze z zakresu czystej i stosowanej matematyki, a w szczególności: analizy zespolonej, równań różniczkowych, analizy funkcjonalnej, geometrii różniczkowej i teorii prawdopodobieństwa.


Na stronie internetowej http://annales.umcs.lublin.pl/annales_matematyka.php znajdują się archiwalne numery czasopisma od 2000 r. z pełnymi tekstami artykułów. Natomiast informacje dla autorów dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa www.degruyter.com/view/j/umcsmath.


Źródło http://math.umcs.lublin.pl/

http://www.degruyter.com/

http://annales.umcs.lublin.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio A Mathematica