Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Strona internetowa: www.up.krakow.pl/mat/annal-dyd/

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1689-9903

Kontakt: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
e-mail: annalesd@up.krakow.pl


Opis:
Czasopismo publikuje prace z zakresu dydaktyki matematyki ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki matematyki szkoły wyższej. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: Prace badawcze w zakresie koncepcji, kierunków i metod kształcenia matematycznego studentów; Koncepcje i metody kształcenia nauczycieli matematyki; Propozycje dydaktyczne dotyczące treści i sposobów realizacji celów matematycznego kształcenia na różnych poziomach nauczania; Raporty z badań dydaktycznych procesu nauczania matematyki na różnych poziomach; Oryginalne propozycje wykładów, ćwiczeń, seminariów dla studentów w zakresie matematyki; Prace dotyczące matematycznego modelowania i zastosowania teorii matematycznych w procesie matematycznego kształcenia studentów i inne.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są informacje dla autorów (http://www.up.krakow.pl/mat/annal-dyd/) a także cztery archiwalne numery.


Źródło http://www.up.krakow.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia