Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. Pablo Picasso

Antiquitates Mathematicae. Annales Societatis Mathematicae Polonae Series VI

Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 1898-5203

Kontakt: Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
e-mail: zgptm@ptm.org.pl


Opis:
Czasopismo publikuje teksty odczytów przedstawianych na konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Naukowego z Historii Matematyki. Ponadto, w miarę możliwości publikowane są prace z historii matematyki oparte na archiwaliach lub też dotąd nie publikowanych dokumentach. Preferowane są prace i archiwalia dotyczące historii matematyki polskiej.


Źródło http://wydawnictwa.ptm.org.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Antiquitates Mathematicae. Annales Societatis Mathematicae Polonae Series VI