Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Applicationes Mathematicae

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/am/

Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1233-7234 (paper version), 1730-6280 (elektronik version)

Kontakt: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
e-mail: Applicationes.Mathematicae@impan.pl


Opis:
Czasopismo Applicationes Mathematicae poświęcone jest matematyce stosowanej, a w szczególności: modelowaniu matematycznemu, optymalizacji w szerokim znaczeniu, prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, matematyki finansowej, metod numerycznych i dziedzin pokrewnych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są informacje o prenumeracie, instrukcje dla autorów (http://journals.impan.gov.pl/am/index.html) oraz wykaz numerów archiwalnych od 1998 r. z abstraktami artykułów.


Źródło http://journals.impan.gov.pl/am/

Aktualizacja 18.09.2013

Applicationes Mathematicae