Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Wiktor Hugo

Banach Center Publications

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/bc/

Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 0137-6934 (paper version), 1730-6299 (elektronik version)

Kontakt: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland


Opis:
Czasopismo Banach Center Publications publikuje prace z wybranych konferencji i wykładów prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha.


Na stronie internetowej czasopisma dostępny jest wykaz opublikowanych tomów od 1976 r. wraz ze streszczeniami zawartych w nich artykułów. Na stronie internetowej Cyfrowej Biblioteki Matematycznej dostępne są numery od 1976 r. do 2000 r. z abstraktami artykułów, niektóre wydania zawierają również pełne teksty:
http://pldml.icm.edu.pl/pldml/element/bwmeta1.element.bwnjournal-journal-bcp.Źródło http://journals.impan.gov.pl/bc/

http://pldml.icm.edu.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Banach Center Publications