Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Biometrical Letters

Strona internetowa: www.au.poznan.pl/biometrical.letters/

Wydawca: Polish Biometric Society

Redakcja: Poznan University of Life Sciences

Częstotliwość: Półrocznik

Kontakt: Editorial Office

e-mail: ewabak@up.poznan.pl

Poznan University of Life Sciences

Wojska Polskiego 28, 60-637 Pozna, Poland

e-mail: biometrical.letters@up.poznan.pl


Opis:
Czasopismo "Biometrical Letters" publikuje prace dotyczące różnych aspektów analizy i interpretacji wyników uzyskanych z biometrycznych eksperymentów, przy użyciu metod matematycznych i statycznych. Ponadto prace prezentujące narzędzia statystyczne i matematyczne przydatne w biometrii oraz praktyczne wykorzystanie metod analizy danych są również mile widziane.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2005 r., pełne teksty artykułów można uzyskać po wysłaniu zamówienia on-line do redakcji. Informacje dla autorów: http://www.au.poznan.pl/biometrical.letters/index.php?p=authors


Źródło http://www.au.poznan.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Biometrical Letters