Miłość jest akceptacją :) Andrzej Apostoł

Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/ba/

Wydawca: Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0239-7269 (paper version), 1732-8985 (elektronik version)

Kontakt: Editor's office addres

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
e-mail: BulletinPAN@impan.pl


Opis:
Czasopismo publikuje zwięzłe artykuły ze wszystkich dziedzin matematyki.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2003 r. z bezpłatnymi abstraktami artykułów oraz instrukcje dla autorów http://journals.impan.gov.pl/ba/index.html


Źródło http://journals.impan.gov.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics