Najwspanialszym darem, który dobroć czyni innym jest to, że sprawia, że stają się dobrzy. Amelia Earhart

Central European Journal of Mathematics

Strona internetowa: http://www.versita.com/serial/cejm/

http://link.springer.com/journal/11533

Wydawca: Versita, co-published with Springer Verlag

Właściciel: Versita

Częstotliwość: Miesięcznik

ISSN: 1895-1074 (Print) 1644-3616 (Online)

Kontakt: Managing Editor
e-mail: tsworowska@versita.com


Opis:
Czasopismo Central European Journal of Mathematics publikuje wyniki badań ze wszystkich dziedzin matematyki. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: algebrę, analizę zespoloną, równania różniczkowe, matematykę dyskretną, analizę funkcjonalną, geometrię i topologię, logikę matematyczną, teorię liczb, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, analizę rzeczywistą.


Na stronie internetowej wydawnictwa dostępne są numery czasopisma od 2003 r. do aktualnego, zawierające bezpłatne abstrakty artykułów (http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11533)Źródło http://www.versita.com/

http://link.springer.com/

Aktualizacja 18.09.2013

Central European Journal of Mathematics