Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci

Commentationes Mathematicae

Strona internetowa: www.staff.amu.edu.pl/~commath/

Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Częstotliwość:

ISSN: 0373-8299

Kontakt: Commentationes Mathematicae
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań
Redaktor: hudzik(at)amu.edu.pl
Sekterarz redkacji: karol(at)amu.edu.pl
Zamawianie i inne sprawy: commath(at)amu.edu.pl


Opis:
Commentationes Mathematicae to międzynarodowe czasopismo matematyczne, publikujące prace badawcze przede wszystkim z następujących dziedzin: analiza funkcjonalna, teoria operatorów, teoria aproksymacji, równania różniczkowe i funkcyjne, teoria funkcji rzeczywistych, teoria miary i całki, teoria funkcji analitycznych i teoria liczb. Publikowane są również prace wysokiej jakości z innych dziedzin matematyki


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są numery wydane w latach 2005 – 2011 wraz ze spisami treści. Archiwalne numery opublikowane w latach 1888 – 1952 dostępne na stronie Cyfrowej Biblioteki Matematycznej: http://pldml.icm.edu.pl/mathbwn/element/bwmeta1.element.bwnjournal-journal-pmf


Informacje dla autorów: www.staff.amu.edu.pl/~commath/index.php?target=authors&lang=pl


Źródło http://www.staff.amu.edu.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Commentationes Mathematicae