Wszyscy należymy do jednej rodziny ludzkiej. Tenzin Gjaco

Didactica Mathematicae

Strona internetowa: www.mimuw.edu.pl/~ptm/wydawnictwa/index.php/didactica-mathematicae/index

Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 0208-8916

Kontakt: Didactica Mathematicae
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

e-mail: dydmat@up.krakow.pl


Opis:
Czasopismo „Didactica Mathematicae” publikuje: wyniki badań empirycznych i teoretycznych z dziedziny dydaktyki matematyki, autoreferaty prac doktorskich z tej dziedziny, sprawozdania z konferencji poświęconych dydaktyce matematyki, streszczenia i omówienia artykułów i książek o tematyce dotyczącej kształcenia matematycznego.


Na stronie internetowej
Didactica Mathematicae dostępne są archiwalne numery od 30/2007 do 34/2012 z pełnymi tekstami artykułów (http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/didactica-mathematicae/issue/archive).

Informacje dla autorów: www.wsp.krakow.pl/mat/dydaktyka/infauton.htm
Źródło http://www.mimuw.edu.pl/

Aktualizacja 08.10.2013

Didactica Mathematicae