Uśmiech wędruje daleko. James Joyce

Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization

Strona internetowa: www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/di/index.php

Wydawca: University of Zielona Gora

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 1509-9407 (print version), 2084-0365 (electronic version)

Kontakt: Editorial office

Faculty of Mathematics
Computer Science and Econometrics
University of Zielona Góra
Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
Poland
e-mail: discuss.math@wmie.uz.zgora.pl


Opis:
Czasopismo "Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization" poświęcone jest wszystkim aspektom inkluzji różniczkowych, równań różniczkowych, sterowaniu optymalnemu i optymalizacji.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są jego wydania od 1995 roku, przy czym numery publikowane po 1999 r. roku zawierają pełne teksty artykułów. Informacje dla autorów:
http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/di/index.php


Źródło http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/

Aktualizacja 19.09.2013

Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization