Twój charakter nie interesuje mnie ani trochę. Interesuje mnie twoja świadomość. Mahavira

Discussiones Mathematicae Graph Theory

Strona internetowa: www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/index.php

Wydawca: University of Zielona Gora

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1234-3099 (print version), 2083-5892 (electronic version)

Kontakt: Editorial office

Faculty of Mathematics
Computer Science and Econometrics
University of Zielona Góra
Prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
Poland

e-mail: dm-gt@wmie.uz.zgora.pl


Opis:
Czasopismo Discussiones Mathematicae Graph Theory poświęcone jest wszystkim aspektom teorii grafów.


Na stronie czasopisma dostępne są jego wydania archiwalne od 1995 roku z pełnymi tekstami artykułów. Informacje dla autorów: http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/gt/index.phpŹródło http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/

Aktualizacja 19.09.2013

Discussiones Mathematicae Graph Theory