Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić :) To, co nierzeczywiste, nie istnieje :) Na tym polega pokój Boży :) Kurs Cudów

Dissertationes Mathematicae

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/dm/

Wydawca: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 0012-3862 (print version) 1730-6310 (electronic version)

Kontakt: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, Poland
e-mail: Dissert.Math@impan.pl


Opis:
Czasopismo Dissertationes Mathematicae publikuje obszerne prace naukowe (50 – 100 stron) z każdej dziedziny matematyki.


Na stronie czasopisma dostępny jest spis wydań archiwalnych z lat 1952 – 1997 wraz z tytułami artykułów. Natomiast numery opublikowane po 1997 roku zawierają również bezpłatne abstrakty artykułów. Informacje dla autorów: http://journals.impan.gov.pl/dm/


Źródło http://journals.impan.gov.pl/dm/

Aktualizacja 19.09.2013

Dissertationes Mathematicae