Najważniejszym posłannictwem człowieka na ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym. Salvador Dali

Folia Mathematica

Strona internetowa: http://fm.math.uni.lodz.pl/

Wydawca: University of Lodz

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 0208-6204

Kontakt: Folia Mathematica
Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Lodz
Banacha 22, 90-238 Lodz
Poland
e-mail: fm@math.uni.lodz.pl


Opis:
Czasopismo Folia Mathematica publikuje w języku angielskim recenzowane artykuły z następujących dziedzin: analiza zespolona i geometria algebraiczna, teoria sterowania i rachunek wariacyjny, geometria różniczkowa i teoria foliacji, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna, biomatematyka, modelowanie matematyczne, analiza niegładka i optymalizacja, analiza numeryczna, rachunek prawdopodobieństwa, funkcje rzeczywiste i topologia ogólna.

Na stronie internetowej publikacji dostępne są archiwalne numery czasopisma od 2003 roku z pełnymi tekstami artykułów oraz informacje dla autorów.


Źródło http://fm.math.uni.lodz.pl/

Aktualizacja 18.09.2013

Folia Mathematica