Lepiej późno niż wcale :)

Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici

Strona internetowa: www.staff.amu.edu.pl/~fa/

http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.facm

Wydawca: Adam Mickiewicz University

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0208-6573 (paper version), 2080-9433 (elektronik version)

Kontakt: Functiones et Approximatio

Faculty of Mathematics and Computer Science

Adam Mickiewicz University

ul. Umultowska 87

61-614 Poznań

Poland

e-mail: fa@amu.edu.pl


Opis: Czasopismo „Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici” publikuje oryginalne prace matematyczne z zakresu szeroko rozumianej analizy i teorii liczb.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne tomy z lat 2000 – 2005 z pełnymi bezpłatnymi tekstami artykułów. Natomiast na stronie internetowej http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&page=past&handle=euclid.facm dostępne są dalsze wydania od tomu 35 numer 1 z 2006 roku do wydania aktualnego (po tomie 39/1 z 2008 r. pełne teksty artykułów są płatne). Informacje dla autorów: www.staff.amu.edu.pl/~fa/authors.php
Źródło http://www.staff.amu.edu.pl/

http://projecteuclid.org

Aktualizacja 07.10.2013

Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici