Radujmy się, bo śmierć nie istnieje :) Jezus

Fundamenta Mathematicae

Strona internetowa: http://journals.impan.gov.pl/fm/

Wydawca: Polish Academy of Sciences
Redakcja: Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 0016-2736 (paper version), 1730-6329 (elektronik version)

Kontakt: Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences
00-956 Warszawa 10, Poland
Śniadeckich 8
e-mail: Fundamenta.Mathematicae@impan.pl
tel.: 48-22-5228100

Opis:
Czasopismo „Fundamenta Mathematicae” koncentruje się na pracach poświęconych: teorii mnogości, logice i podstawom matematyki, układom dynamicznym, topologii oraz jej interakcjom z algebrą.


Na stronie internetowej Cyfrowej Biblioteki Matematycznej dostępne są archiwalne wydania czasopisma od tomu 1/1920 do 166/2000 r. z pełnymi tekstami artykułów (http://pldml.icm.edu.pl/mathbwn/element/bwmeta1.element.bwnjournal-journal-fm). Na stronie internetowej Fundamenta Mathematicae dostępne są tomy od 167 z 2000 r. do wydania aktualnego abstraktami artykułów – pełne teksty dla prenumeratorów (http://journals.impan.gov.pl/fm/index.html).

Informacje dla autorów: http://journals.impan.gov.pl/fm/
Źródło http://journals.impan.gov.pl/

http://pldml.icm.edu.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Fundamenta Mathematicae