Carpe diem.

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Strona internetowa: www.amcs.uz.zgora.pl

Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski; Versita (współwydawca wersji elektronicznej)

Właściciel: Uniwersytet Zielonogórski oraz Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Redakcja: Redaktor naczelny: Józef Korbicz

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1641-876X (wersja drukowana), 2083-8492 (wersja elektroniczna)

Kontakt: Redakcja AMCS, Uniwersytet Zielonogórski,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel.: 683282506
faks: 683284751
e-mail: amcs@uz.zgora.pl

Opis:
Czasopismo „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na prezentację interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w różnych dyscyplinach związanych z teorią sterowania, matematyką stosowaną, obliczeniami inteligentnymi i informatyką. W szczególności publikowane są wysokiej jakości oryginale wyniki badań w zakresie: współczesnej teorii sterowania i jej zastosowania, metod sztucznej inteligencji i ich zastosowania, matematyki stosowanej i techniki optymalizacji, a także metod matematycznych w inżynierii, informatyce i biologii.


Na stronie internetowej czasopisma
(https://www.amcs.uz.zgora.pl/dostępne są archiwalne tomy od 11/1 z 2001 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów.

Informacje dla autorów: 
https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=guideŹródło https://www.amcs.uz.zgora.pl/

Aktualizacja 17.12.2013

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science