Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Strona internetowa: www.amcm.pcz.pl

Redakcja: Institute of Mathematics, Czestochowa University of Technology

Wydawca: The Publishing Office of Czestochowa University of Technology

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2299-9965

Kontakt: Editorial address
Institute of Mathematics, Czestochowa University of Technology
Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa, Poland
tel./fax 34 325-03-24
e-mail: amcm@im.pcz.pl


Opis:
Wcześniejszy tytuł publikacji to: „Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science”. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od 2001 roku do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów.


Informacje dla autorów: www.amcm.pcz.pl/index.php?id=dla_autorow.Źródło http://www.amcm.pcz.pl/

Aktualizacja 08.10.2013

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics