Bóg dał :) Bartłomiej Natanael

Mathematical Economics

Strona internetowa: http://journal.ue.wroc.pl/index.php?id=show_jurnal&cz=1
Wydawca: The Publishing House of the Wroclaw University of Economics
Częstotliwość: Rocznik
ISSN: 1733-9707
Sekretarz redakcji
e-mail: elzbieta.szlachcic@ue.wroc.pl
tel: +48 71 36 80 336
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
53-345 Wrocław
ul. Komandorska 118/120

Opis:
Czasopismo „Mathematical Economics” zastąpiło wydawaną od 1997 roku przez Katedrę Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Ekonomię Matematyczną”. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych prac poświęconych zastosowaniom metod ilościowych w ekonomii. Spektrum zagadnień poruszanych przez poszczególnych autorów jest bardzo szerokie. Szczegółowa tematyka badawcza reprezentowana w publikowanych pracach dotyczy miedzy innymi: ogólnej teorii ekonomii, teorii równowagi, teorii gier, makroekonomii, wyboru społecznego i sprawiedliwego podziału, ekonomii sektora publicznego, ubezpieczeń, matematyki finansowej, problemów rynku finansowego, teorii podejmowania decyzji, elementów programowania liniowego i logistyki.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są jego wydania od 2004 roku z abstraktami artykułów (pełne teksty artykułów dostępne od wydania z 2008 roku) oraz informacje dla autorów (http://journal.ue.wroc.pl/index.php?id=guide&cz=1).
Aktualizacja 19.11.2013
Mathematical Economics