Wszyscy należymy do jednej rodziny ludzkiej. Tenzin Gjaco

Opuscula Mathematica

Strona internetowa: www.opuscula.agh.edu.pl

http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/

Wydawca: AGH University of Science and Technology Press

Redakcja: AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics
Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 1232−9274 (paper version), 2300−6919 (electronic version)

Kontakt: Opuscula Mathematica
Faculty of Applied Mathematics
AGH University of Science and Technology
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
tel: +48 126 173 586, +48 126 173 168
fax: +48 126 173165
e-mail: opuscula@agh.edu.pl

Opis:
Czasopismo "Opuscula Mathematica" publikuje oryginalne artykuły naukowe z takich dziedzin, jak: matematyka dyskretna, analiza funkcjonalna i teoria operatorów, fizyka matematyczna, analiza nieliniowa, teoria rachunku prawdopodobieństwa i statystyka, teoria sterowania i optymalizacji, ekonomia matematyczna oraz z innych dziedzin matematyki stosowanej.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery czasopisma od nr 23 z 2003 r. do wydania aktualnego (od numeru 1/24/2004 pełne teksty artykułów). Na stronie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie dostępne są również pełne teksty artykułów od wydania 1/25/2005 do wydania bieżącego (http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/index.php?vol=25-1).


Informacje dla autorów: www.opuscula.agh.edu.pl/index.php?mm=4.
Źródło http://www.opuscula.agh.edu.pl/

http://journals.bg.agh.edu.pl/

Aktualizacja 07.10.2013

Opuscula Mathematica