Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates

Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych

Strona internetowa: www.imm.org.pl/pl/publikacje/prace-naukowo-badawcze-imm/

Wydawca: Instytut Maszyn Matematycznych

Częstotliwość: Półrocznik

ISSN: 0209-1593

Kontakt: Instytut Maszyn Matematycznych

02-078 Warszawa
ul. Ludwika Krzywickiego 34
tel. +48 22 621 78 17
fax +48 22 629 92 70

e-mail: sekretariat@imm.org.pl

Redaktor naukowy

e-mail: w.nowakowski@imm.org.pl


Opis:
Czasopismo „Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych” publikuje wyniki prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w IMM.


Na stronie internetowej Instytutu Maszyn Matematycznych dostępne są archiwalne numery czasopisma od wydania 1/2004 do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów (www.imm.org.pl/pl/publikacje/prace-naukowo-badawcze-imm/).
Źródło http://www.imm.org.pl/

Aktualizacja 08.10.2013

Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych