Jest :) Carl Gustav Jung

Reports on Mathematical Logic

Strona internetowa: www.iphils.uj.edu.pl/rml/rml.htm

www.wuj.pl/page,art,artid,156.html

Instytucja sprawcza:

Wydawca: Jagiellonian University Press

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 0137-2904 (print), 2084-2589 (online)

Kontakt: Editors of RML,
Grodzka 52,
31-044 Krakow, Poland.

e-mail: rml@tcs.uj.edu.pl


Opis: Czasopismo „Reports on Mathematical Logic” publikuje prace naukowe dotyczące logiki i podstaw matematyki. Czasopismo zostało zaakceptowane na "liście filadelfijskiej" od numeru 45 (2010):
Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science
ISI Alerting Service


Na stronie internetowej Reports on Mathematical Logic dostępne są archiwalne numery czasopisma od 25/1991 do numeru aktualnego z abstraktami artykułów - od numeru 30 z 1996 r. pełne teksty artykułów (www.iphils.uj.edu.pl/rml/issues.htm).

Informacje dla autorów: www.wuj.pl/page,art,artid,157.html
Źródło http://www.iphils.uj.edu.pl/

http://www.wuj.pl/

Aktualizacja 08.10.2013

Reports on Mathematical Logic