Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho

Reports on Mathematical Physics

Strona internetowa: www.sciencedirect.com/science/journal/00344877

www.fizyka.umk.pl/~romp/

www.fizyka.umk.pl/zfmis/romp/

Wydawca: Polish Scientific Publishers PWN (Warszawa) and Pergamon (Elsevier Science Ltd., Oxford)
Redakcja: Institute of Physics, Nicolaus Copernicus University

Częstotliwość: Dwumiesięcznik

ISSN: 0034-4877

Kontakt: Editorial Office

Institute of Physics, N. Copernicus University

Grudziadzka 5, 87-100 Torun, Poland

Tel. (48 56) 611 3233, Fax: (48 56) 622 5397

E-mail: romp@phys.uni.torun.pl


Opis:
Reports on Mathematical Physics to czasopismo publikujące artykuły fizyki teoretycznej, przedstawiające rygorystyczne matematyczne podejście do problemów mechaniki kwantowej i klasycznej, teorii pola, względności i grawitacji, fizyki statystycznej, termodynamiki, matematyczne podstawy teorii fizycznych itp.


Na stronie internetowej www.sciencedirect.com/science/journal/00344877/71/2 dostępne są archiwalne wydania czasopisma od 1970 r. do wydania bieżącego z abstraktami artykułów w języku angielskim.Źródło http://www.sciencedirect.com/

http://www.fizyka.umk.pl/

Aktualizacja 16.09.2013

Reports on Mathematical Physics