Umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. Maria Skłodowska-Curie

Topological Methods in Nonlinear Analysis

Strona internetowa: www.tmna.ncu.pl

Wydawca: Juliusz Schauder Center for Nonlinear Studies; Nicolaus Copernicus University in Toruń

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1230-3429

Redakcja TMNA
Centrum im. J. Schaudera
ul. Chopina 12/18
87-100 Torun
Poland e-mail: tmna@ncu.pl
fax: +48 (56) 6228979

Managing Editor

Opis: Czasopismo „Topological Methods in Nonlinear Analysis” publikuje prace badawcze w zakresie analizy nieliniowej, dając pierwszeństwo tym które dotyczą metod topologicznych.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery z wykazem artykułów od 1993 roku do numeru bieżącego (od 5/1/1995 do 26/2/2005 pełne teksty artykułów). Na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej zamieszczone są archiwalne wydania od 1993 do 2000 r. z pełnymi tekstami artykułów (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=7458&tab=3).


Informacje dla autorów: www.tmna.ncu.pl/htmls/authors.html.Źródło http://www.tmna.ncu.pl/

http://kpbc.umk.pl/

Aktualizacja 09.10.2013

Topological Methods in Nonlinear Analysis