Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie :) Judasz Iskariota

Wiadomości Matematyczne

Strona internetowa: http://wiadmat.amu.edu.pl/

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/index

Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Częstotliwość: Rocznik

ISSN: 2080-5519

Kontakt: Collegium Mathematicum
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

e-mail: wm@ptm.org.pl

Opis:
Czasopismo „Wiadomości Matematyczne” to czasopismo poświęcone matematyce oraz ludziom, którzy ją uprawiają. Publikowane teksty m.in. omawiają uzyskane ważne wyniki i stawiane hipotezy badawcze, wyznaczające kierunki rozwoju matematyki; przybliżają specjalistyczne zagadnienia szerokim kręgom matematyków; opisują również zastosowania i rolę matematyki we współczesnym świecie; prezentują książki i recenzje książek związanych z matematyką; informują o znaczących wydarzeniach naukowych, kongresach oraz spotkaniach towarzystw matematycznych i przyznawanych nagrodach.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są archiwalne numery od tomu 35/1999 do 44/2008 z pełnymi tekstami artykułów (http://wiadmat.amu.edu.pl/Archiwum). Na stronie Wydawnictwa PTM znajdują się pełne teksty artykułów od tomu 45 nr 1 z 2009 roku do tomu 47 nr 2 z 2011 r., w przypadku pozostałych numerów dostępne są spisy treści (http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne/issue/archive).


Informacje dla autorów: http://wiadmat.amu.edu.pl/Dla_autor%C3%B3w.

Źródło http://wiadmat.amu.edu.pl/

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/

Aktualizacja 09.10.2013

Wiadomości Matematyczne