W każdym kryzysie ukryta jest szansa. Eckhart Tolle

Czasopisma

Acta Neurobiologiae Experimentalis
Anthropological Review
Family Medicine & Primary Care Review
Journal of Elementology
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
Acta Parasitologica