Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Czasopisma

Acta Neurobiologiae Experimentalis
Anthropological Review
Family Medicine & Primary Care Review
Journal of Elementology
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
Acta Parasitologica