Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Phil Bosmans

Acta Neurobiologiae Experimentalis

Strona internetowa: www.ane.pl/home.php

Wydawca: Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Neuroscience Society

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 0065-1400 (print version), 1689-0035 (electronic version)

Kontakt: Editorial Office

Nencki Institute of Experimental Biology

3 Pasteur St.

02-093 Warsaw

Poland
Managing Editor

e-mail: office@ane.pl

phone no: +48 22 589 22 74

fax: +48 22 822 53 42


Opis:
Czasopismo Acta Neurobiologiae Experimentalis obejmuje wszystkie aspekty neurobiologii m.in.: neurobiologię molekularną i komórkową układu nerwowego, elektrofizjologię, neuroanatomię funkcjonalną i porównawczą, rozwój i ewolucję układu nerwowego, zachowania, modelowania mózgu, a także jego starzenie się i patologię.


Na stronie internetowej czasopisma dostępne są jego archiwalne wydania od 1970 r. do wydania aktualnego z pełnymi tekstami artykułów w języku angielskim oraz informacje dla autorów (www.ane.pl/res/instr_for_authors.pdf).Źródło http://www.ane.pl/home.php

Aktualizacja 24.09.2013

Acta Neurobiologiae Experimentalis