Miłowanie triumfuje nad osądzaniem :) Jakub Pielgrzym

Anthropological Review

Strona internetowa: www.degruyter.com/view/j/anre

www.ptantropologiczne.pl/strona.php?p=7

Wydawca: Polskie Towarzystwo Antropologiczne; Versita

Częstotliwość: Nieregularne

ISSN: 2083-4594 (print version), 1898-6773 (electronic version)

Kontakt: Adres redakcji

Instytut Antropologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61- 614 Poznań

tel: 618295759, fax: 618295730,

skype: Anthropological Review
e-mail: anthrev@amu.edu.pl


Opis:
Czasopismo "Anthropological Review" stanowi forum dla prezentacji wyników oryginalnych badań naukowych, metaanaliz, prac przeglądowych, teoretycznych lub metodologicznych poświęconych różnym aspektom antropologii fizycznej (włączając biologiczną zmienność człowieka, wzrastanie, rozwój i starzenie się, paleoantropologię, biologię populacji szkieletowych i odontologię) i powiązanych z nią dyscyplin, jak: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, psychologia ewolucyjna, biologia teoretyczna i demografia.


Wersja on-line czasopisma (od 2007 roku) z pełnymi tekstami artykułów dostępna na stronie wydawnictwa Versita (www.degruyter.com/view/j/anre). Informacje dla autorów:
http://www.ptantropologiczne.pl/ckfinder/userfiles/images/DOKUMENTY/anthropological_review/AR_Instrukcja_dla_Autorow.pdfŹródło www.degruyter.com/

http://www.ptantropologiczne.pl/

https://repozytorium.amu.edu.pl/

Aktualizacja 24.09.2013

Anthropological Review