Ja też śmieję się, wiedząc, że Ty się śmiejesz – i w ten sposób śmiech nigdy nie znika ze świata. Nikos Kazandzakis

Journal of Elementology

Strona internetowa: http://jsite.uwm.edu.pl/

Wydawca: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 1644-2296

Kontakt: Adres Redakcji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
ul. Oczapowskiego 8
10-719 Olsztyn
tel. +48 89 5233231
e-mail:
jelementol@uwm.edu.pl


Opis:
Czasopismo Journal of Elementology publikuje prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian biopierwiastków i dziedzin pokrewnych. Problematyka badawcza obejmuje: pierwiastki w ujęciu fizjologiczno-biochemicznym; kompleksową analizę i ocenę uwarunkowań cykli biogeochemicznych, symptomów niedoborów i nadmiarów pierwiastków chemicznych oraz ich antagonistycznych i synergicznych oddziaływań. Publikowane prace poruszają zagadnienia z zakresu medycyny i weterynarii, nauk rolniczych i biologicznych, bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony i kształtowania środowiska.


Na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/jold/index.htm dostępne jest archiwum zawierające wydania czasopisma od 2003 r. wraz z abstraktami artykułów (numery od 2008 roku zawierają pełne teksty artykułów). Regulamin dla autorów: http://jsite.uwm.edu.pl/regulamin-dla-autorow/Źródło http://jsite.uwm.edu.pl/

Aktualizacja 23.09.2013

Journal of Elementology