Poznasz jednego niepodzielonego Boga. Mojżesz

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Wydawca: Wydawnictwo Continuo

Częstotliwość: Kwartalnik

ISSN: 2084-4212

Kontakt: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
Tel.: 783 371-474, fax: 71 750-30-67
E-mail: eckp@eckp.wroclaw.pl

Opis: Nowy kwartalnik pod patronatem Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu. Polskojęzyczne czasopismo adresowane do pielęgniarek i położnych oraz wszystkich zainteresowanych ochroną zdrowia. Celem Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Wydawcy jest stworzenie czasopisma, które będzie zbiorem najbardziej aktualnych informacji naukowych oraz trendów i kierunków rozwoju w polskim pielęgniarstwie, położnictwie oraz w ochronie zdrowia.

Indeksowanie i punktacja: Index Copernicus Value 2,72 pkt.

Informacje dla autorów: http://www.continuo.wroclaw.pl/informacje_dla_autorw

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia