Nienawiści nie można zniszczyć nienawiścią. Pominie ją tylko miłość. Takie jest odwieczne prawo. Budda

Czasopisma

Colloquium Biometricum
Poland Quarterly Statistics
Śląski Przegląd Statystyczny
Statistics in Transition - new series
Biuletyn Statystyczny
Mały Rocznik Statystyczny Polski
Probability and Mathematical Statistics. Founded by...
Przegląd Statystyczny
Rocznik Demograficzny
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Wiadomości Statystyczne