Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy. Mahomet

Czasopisma

Colloquium Biometricum
Poland Quarterly Statistics
Śląski Przegląd Statystyczny
Statistics in Transition - new series
Biuletyn Statystyczny
Mały Rocznik Statystyczny Polski
Probability and Mathematical Statistics. Founded by...
Przegląd Statystyczny
Rocznik Demograficzny
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Wiadomości Statystyczne