Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Czasopisma

Colloquium Biometricum
Poland Quarterly Statistics
Śląski Przegląd Statystyczny
Statistics in Transition - new series
Biuletyn Statystyczny
Mały Rocznik Statystyczny Polski
Probability and Mathematical Statistics. Founded by...
Przegląd Statystyczny
Rocznik Demograficzny
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
Wiadomości Statystyczne